Për Komaninë

EM Express – Kohët e fundit, tregtia elektronike është një prej formave më të përdorura të blerjes. Përmes këtij dyqani shumë të gjerë online ,blersëve do ju mundësohet që të kërkojnë dhe gjejnë artikuj, marka dhe modele specifike të produkteve që ata preferojnë. Kjo “shtëpi” e madhe e blerjes online nuk do të jetë e para e këtij lloji në vendin tonë mirepo , ajo që e dallon nga gjithë të tjeret është fakti se për herë të parë të gjitha ato produkte që klientëve ju interesojnë shumë , mundë ti blejnë përmes mënyrave valide të pagesës siq janë ato përmes credit card, star card etj.

Malli do të shpërndahet shpejt dhe sigurt deri tek konsumatori, nga posta EM Express më e shpejta dhe më e sigurta  në Republikën e Kosovës, e cila është degë e EMexpress Mall e cila vepron me procedura të rregullta sipas ligjeve të Republikës së Kosovës.

Free Delivery

24 ORË Shërbim për klientet tanë me teknologjinë e fundit, për ti plotsuar të gjitha kërkesat e klientve!

24/7 Support

24 or shërbim për klientet tanë në call center 080080053
emexpressmall.com / e-mail: kontakti@emexpressmall.com
call: +383(30)38600 053 / +383(0)49 229053

LOKACIONI: Prizren 20000. Terminali Doganor REP. Kosovës
NA KONTAKTONI: 0800 800 53