FEMRA / MESHKUJ / FEMIJë

Deri në 30% Zbritje 

TRANSPORT DETAR

Një nga kompanitë më të mëdha të transportit detar të kontenjerëve nga Kina ,Dubai dhe India .Transportuesit tanë  shihen  në të gjitha portet në mbarë Botën , po ashtu ne kryejm të gjitha procedurat Doganore edhe ne Portin e Durrësit.

TRANSPORT AJROR

Ne jemi ofrues të shërbimit të mallrave ajrore nga gjithë bota me standarde të larta të performancës dhe fleksibilitetit  për  nevojat e klientëve .Po ashtu ne kryejm edhe të gjitha procedurat  Doganore në Aeroporte.

TRANSPORT  RRUGORË

Jemi të specializuar në transportin rrugorë për të gjitha mallrat dhe automjetet,si dhe dërgimin e ngarkesave me shpejtësi,garanci dhe në kohë  reale.Poashtu ne kryejm edhe  procedurat Doganor edhe Tranzite Ndërkombëtare.

TRANSPORT HEKURUDHOR

Një nga kompanitë më të besueshme  të transportit hekurudhor  në shumë vende të Bashkimit Evropian, dhe  në rajon .Po ashtu ne kryejm edhe  të gjitha procedurat  Doganore, në teminalin hekurudhorë në Fushkosovë.

Terminali ZBD Prizren
Tel: 080080053 / +383(0)45116900
Terminali ZBD Prishtina 1
Tel: 080080053 / +383(0)45116900
Terminali ZBD Merdare Terminali ZD
Tel: 080080053 / +383(0)45116900
Hani i Elezit zyra nr.16
Tel: 080080053 / +383(0)45116900